ติดต่อเรา

คำถามทั่วไป

เพียร์โค้ชสุขภาพ

Peer Health Coach ของ IPPF คือผู้ป่วยที่เป็น pemphigus และ pemphigoid ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแลมากกว่า 1,000 คนในแต่ละปี ไป ได้ที่นี่ เพื่อเชื่อมต่อกับ Peer Health Coach

โทรศัพท์

(855) 4PEMPHIGUS
(855-473-6744)
916-922-1298

จดหมาย

1331 Garden Highway, Ste 100
แซคราเมนโต 95833
สหรัฐอเมริกา

หากคุณกำลังประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์โทรสายฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ (911 ในสหรัฐอเมริกา).