Tag Archives: ผ่อนคลาย

สำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนัง pemphigus / pemphigoid (P / P) คนใดคนหนึ่งความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งในการลุกเป็นไฟ การเชื่อมต่อจิตใจและร่างกายมีความแข็งแรงมากและความเครียดกระตุ้นให้แอนติบอดีเกิดขึ้นและทำให้แผลได้มากขึ้น