Tag Archives: pempress

IPPF มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายสำหรับชุมชน pemphigus และ pemphigoid แต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดสามประการของเราคือการสร้างความตระหนักสร้างเครือข่ายการสนับสนุนและเพื่อเพิ่มการศึกษา หนึ่งในเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีในการกำจัดของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือสื่อทางสังคม

IPPF ได้ดูแล "ข่าวและข้อมูล" ไว้เป็นเวลาหลายปี การเปิดตัว PemPress เป็นสัญญาณยุคใหม่ในการแชร์ข้อมูลกับชุมชนของเรา เป้าหมายหลักของเราคือการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับ IPPF และโปรแกรมและบริการของเราในขณะที่ผู้ป่วย P / P มีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา