Tag Archives: #pemphigoid

มันไม่มีความลับในหมู่ pemphigus และ pemphigoid (P / P) ชุมชนที่การรักษาเพื่อช่วยให้โรคที่หายากเหล่านี้ไม่เหมาะเสมอ นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยๆสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยในการเข้าถึงคำแนะนำของ IPPF เกี่ยวกับยาแบบองค์รวม / ธรรมชาติ / ตะวันออกในการรักษา P / P ก่อนยาตะวันตกที่แนะนำโดยแพทย์

IPPF มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายสำหรับชุมชน pemphigus และ pemphigoid แต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดสามประการของเราคือการสร้างความตระหนักสร้างเครือข่ายการสนับสนุนและเพื่อเพิ่มการศึกษา หนึ่งในเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีในการกำจัดของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือสื่อทางสังคม