Tag Archives: การศึกษาผู้ป่วย

ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยฮันนาห์ฮีนซี่ที่ UMKC

ช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการย้อนกลับไปดูโปรแกรมของเราและประเมินความคืบหน้าของเราที่ทำเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยของ pemphigus และ pemphigoid นักการศึกษาด้านผู้ป่วยของเรายังคงเข้าถึงนักเรียนทันตแพทย์ในโรงเรียนทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ