Tag Archives: พระราชบัญญัติยาเสพติดเด็กกำพร้า

มีโอกาสที่คุณสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีการรักษาเพิ่มเติมสำหรับ pemphigus และ pemphigoid หรืออย่างน้อยที่สุดทำไมไม่มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ มีเหตุผลบางประการสำหรับเรื่องนี้และโชคร้ายที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย