Tag Archives: ยา

ในขณะที่คุณกำลังพบแพทย์ผิวหนังที่ผ่านการรับรองว่ากำลังรักษาคุณด้วย Pemphigus Vulgaris, Bullous Pemphigoid, Pemphigus Foliaceus, Mucous Membrane Pemphigoid เป็นต้นคุณอาจเห็นทันตแพทย์ของคุณเอง OB / GYN, internist, จักษุแพทย์หรือหู / จมูก / คอ ผู้เชี่ยวชาญ.

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพทย์ทุกคนของคุณตระหนักถึงสภาพของคุณและพวกเขาสามารถเข้าถึงแพทย์ผิวหนังของคุณได้ เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขารู้ว่ายาและปริมาณที่คุณใช้สำหรับยาแต่ละชนิด

แพทย์ทุกคนของคุณจำเป็นต้องสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้หากจำเป็น ทิ้งไว้ในที่มืดจะทำให้คุณเสียเปรียบ นอกจากนี้ถ้าคุณกำลังจะกำหนดเวลาสำหรับงานทันตกรรมที่สำคัญใด ๆ ให้คำแนะนำแพทย์ผิวหนังของคุณ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการใช้ยาของคุณอาจได้รับการปรับปรุงก่อนหน้านี้สักสองสามวันและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลุกเป็นไฟ

จำเมื่อคุณต้องการเราเราอยู่ในมุมของคุณ!