Tag Archives: ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2014 ฉันเคยใช้ยาเคมีบำบัด Rituxan นอกระบบเพื่อหาโรคที่หาได้ยาก Immune Thrombocytopenia (ITP) ของฉัน การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ฉันรู้สึกท้อแท้เพราะ ITP ทำให้เลือดออกภายในซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต ความคิดนี้อยู่ในด้านหลังของใจของฉันขณะที่ฉันดูเกล็ดเลือดของฉันลดลงและตอนที่มีเลือดออกเพิ่มขึ้นในความรุนแรง