Tag Archives: home infusion

ขณะที่เราแบ่งปันเรื่องราวของเราในนามของชุมชน P / P ทั้งหมดฉันจะได้เห็นว่าสำนักงานของสภานิติบัญญัติหลายแห่งที่เราเข้าเยี่ยมชมได้เริ่มเข้าใจภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าปัญหานี้จะใช้ความพยายามโดยชุมชน P / P ทั้งหมดเพื่อให้ได้ยินเสียงของเรา