Tag Archives: ยาตะวันออก

มันไม่มีความลับในหมู่ pemphigus และ pemphigoid (P / P) ชุมชนที่การรักษาเพื่อช่วยให้โรคที่หายากเหล่านี้ไม่เหมาะเสมอ นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยๆสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยในการเข้าถึงคำแนะนำของ IPPF เกี่ยวกับยาแบบองค์รวม / ธรรมชาติ / ตะวันออกในการรักษา P / P ก่อนยาตะวันตกที่แนะนำโดยแพทย์