Tag Archives: การวินิจฉัยโรคล่าช้า

การเดินทางของ Sharon Williamson ไปสู่การวินิจฉัย pemphigoid เริ่มในเดือนกรกฎาคมของ 2014 เมื่อปากของเธอเริ่มมีเลือดออกเมื่อเธอแปรงฟัน เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น P / P จำนวนมาก Sharon ได้แบ่งปันอาการของเธอกับหมอฟันของเธอเป็นครั้งแรก ทันตแพทย์คนนี้ไม่รู้จักอาการของชารอนและบอกให้เธอใช้ไหมขัดฟันบ่อยครั้งมากขึ้น