การวินิจฉัยและการรักษา Pemphigus Vulgaris: กลยุทธ์สำหรับการดูแลสหสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุด

กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนการนำเสนอและการวินิจฉัยโรค pemphigus vulgaris ซึ่งเป็นโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อที่หายาก แต่ร้ายแรงซึ่งจะร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษา คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญยังได้หารือเกี่ยวกับการรักษาในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับโรคที่ท้าทายนี้รวมถึงข้อมูลผลประโยชน์ทางคลินิกข้อเสียและกลยุทธ์สำหรับการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิต

กิจกรรมนี้จัดทำโดย Global Education Group UNLV School of Dental Medicine และ Paradigm Medical Communications, LLC เป็นพันธมิตรทางการศึกษา