คลังเก็บหมวดหมู่: การรักษาและยา

รายงานระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับภูมิคุ้มกันบกพร่องมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ แต่ความถี่ของโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ไม่ควรสูงมากนัก ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคฝีไก่หรือวัณโรค (มีการใช้งานหรือไม่ใช้งานได้) และการติดเชื้อเริม

prednisone อาจบิดเบือนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทดสอบภูมิแพ้และการทดสอบวัณโรคจะไม่ถูกต้อง Pap smears อาจถูกตีความผิดเป็น dysplasia ของปากมดลูก ผลการทดสอบวัณโรคและมะเร็งอาจได้รับผลกระทบ ยาอื่น ๆ อาจแทรกแซงผลการทดสอบทางการแพทย์ หากคุณมีคำถามปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ